Valdība šodien pieņēma jaunus Ministru kabineta noteikumus par Latvijas būvnormatīviem. Apstiprināti 16 Latvijas būvnormatīvi, kas stāsies spēkā 1.jūlijā.