Ķemeru nacionālajā parkā šobrīd ir gandrīz pilnībā pabeigti Lielā Ķemeru tīreļa laipu pievadceļa uzlabošanas darbi – ceļš attīrīts no kokiem un krūmiem, izbūvēts jauns ceļa segums. Apmeklētājiem līdz populārajam objektam mērojamā brauktuve kļuvusi drošāka un ērtāka, informē Dabas aizsardzības pārvaldes sabiedrisko attiecību un vides izglītības speciāliste Inese Pabērza.