Uzņēmums SIA «Skonto Būve» Inčukalna sērskābā gudrona dīķu projektā darbu turpina arī dienu pēc tam, kad Valsts vides dienests prettiesīgi paziņojis par objekta pārņemšanu savā valdījumā. Kā to apliecina šodien īsi pēc pusnakts parakstītais inventerizācijas akts, pasūtītājs un uzņēmumi ir korekti pārliecinājušies par iesaistīto pušu īpašumiem, mantu objekta teritorijā un utilizēšanai sagatavotā gudrona apjomu. Minētais dokuments nekādā veidā nav un nevar būt pamats darbu pārtraukšanai un līguma laušanai.