Šodien stāsies spēkā 16 Latvijas būvnormatīvi, ko vakar apstiprināja valdība.