Būvniecības valsts kontroles birojs, apsekojot Ķekavas novada būvvaldes arhīva telpas, par kuru iespējamu sabrukšanu iepriekš ziņoja novada domes deputāts, esot secinājis, ka telpā esošā slodze uz starpstāvu pārsegumu nerada draudus ēkas mehāniskajai stiprībai un stabilitātei.