Lai veicinātu lauku infrastruktūras attīstību, nākamajos gados lauku ceļu uzlabošanai un izbūvei plānots novirzīt kopumā 126 635 591 eiro, paredz Zemkopības ministrijas izstrādātais noteikumu projekts «Valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos», ko plānots skatīt valdības sēdē 18.augustā.