Pēc jaunu cietumu būvniecības slēgtos, vecos cietumus plānots pārdot.