Patlaban aktīvi noris viesnīcas būvniecība Raiņa bulvārī 5 un 6, kur agrāk atradās Iekšlietu ministrija, pastāstīja viesnīcas būvprojekta izstrādātāja «Sarma&Norde Arhitekti» īpašnieks Jānis Norde.