Šad un tad gadās dzirdēt lielveikalu virzienā vērstu kritiku. Tie esot iznīcinājuši mazos veikaliņus, tie esot visi vienādi un bezpersoniski, tie nemaz neatbalstot vietējo ražotāju. Nekad neesmu piekritis šādām sentimentāli siekalainām gaudām. Pārstāvu gluži pretēju viedokli: lielveikali ir brīnišķīgas vietas, kas mielo gan miesu, gan dvēseli.