Šā gada 2. septembrī norisinājās Rīgas pilsētas arhitekta kolēģijas sēde, kurā, pieaicinot visas ieinteresētās puses, tika diskutēts par publiski plaši izskanējušo un sabiedrībā neviennozīmīgi vērtēto Latvijas Okupācijas muzeja pārbūves projektu.