Rīgas pilsētas arhitekts Gvido Princis savā atzinumā Rīgas pilsētas būvvaldei ieteicis neatbalstīt būvatļaujas izsniegšanu Latvijas Okupācijas muzeja piebūves “Nākotnes nams” būvniecībai.